Hasznos információk

Egyedi azonosítás

Az egyedi azonosítás fontos a tulajdonjog igazolása, a tenyésztés, és egészségügyi szempontból is. Az állatok egyedi azonosítása nem 21. századi találmány, haszonállatoknál évszázadok óta használják az adott korban rendelkezésre álló, nem éppen fájdalommentes eszközökkel. A gazdák a saját állataikat korábban tüzes vassal bélyegezték meg, de nem sokkal finomabb módszer az sem, ha a tehenek fülébe bilétát raknak... A kedvtelésb?l tartott állatok egyedi azonosítása sokáig a fajtatiszta kutyák kiváltsága volt, tetoválási szám alapján regisztrálták az ebeket a tenyészt? szervezetek. A keverék kutyák semmiféle azonosítóval nem rendelkeztek, ha külföldre utaztak a gazdival, akkor a hatósági állatorvosi igazolásban egy hozzávet?leges leirás azonosította a kutyát.

A mikrochip feltalálása az, ami alapjaiban megváltoztatja az állatok egyedi azonosításának rendszerét. Önmagában a lehet?ség semmit nem ér, annak használatát szorgalmazni kell, vagy kötelez?vé kell tenni. Az Európai Unió szabályozása két területen teszi a jöv?ben kötelez?vé a mikrochip használatát: az állatok utaztatásánál, és a tenyésztésben. A türelmi id?ben egyedi azonosítóként elfogadják a jól olvasható tetoválást, annak hiányában már most is csak mikrochipet lehet alkalmazni. Az uniós ajánlás alapján országonként az illetékes minisztérium - nálunk az FVM - szabályozza részletesen a kedvtelésb?l tartott állatok szállítására, tenyésztésére vonatkozó kérdéseket, ennek kapcsán az egyedi azonosítást. Európában egységesen az ISO 11784 szabványnak megfelel? mikrochipet kell alkalmazni.

Attól, hogy valami nem kötelez?, még lehet hasznos és követend?! Egy mikrochippel rendelkez?, megfelel?en regisztrált kutya a megtalálást követ?en 5-10 perc alatt visszajuttatható a gazdájához! Aki még nem veszített el kutyát, az nem tudja mivel jár... az idegeskedés, a kutya keresésére fordított id? és pénz, és nem utolsó sorban az amit a kutya ezalatt átél - csavargás, éhezés, félelem, fagyoskodás, menhelyen, gyepmesteri telepen töltött id?, összeszedett betegségek, sérülések - megspórolható egy párezer forintos eszközzel!

Nem beszélünk a leveg?be! Példaként négy olyan kutyát mutatunk be, akik az Illatos útra - F?városi Közterület-felügyelet Ebrendészeti Telepe - kerültek, és a mikrochipnek köszönhetik, hogy hazakerültek, nem kallódtak el végképp.

Int? példa az adatok ellen?rzésére! Pontatlanul regisztrálták a gazdi adatait, igy napokig tartott, mire kinyomoztuk a telefonszámát.

Ede tetovált, és chipje is van. Ha csak tetoválva lenne, akkor még legalább 3 nap kellett volna a gazdi megtalálásához, mert péntek este került be, igy szombat délel?tt lett átvizsgálva. A chip alapján 10 perc alatt megvolt a gazdi, az eb már aznap otthon aludt.

Igazi sikertörténet! Az Illatos úti Örökbefogadó napon talált gazdira, amikor a támogatók segítségével kozmetikázva és chipezve kerültek gazdihoz a kutyák. Ennek köszönhet?en amikor újra sittre került, akkor 2 telefonunkba került értesíteni a gazdikat.

Ezt a helyes tacsi keveréket az ág is húzza. Már kétszer örökbefogadták, és kétszer megszabadultak t?le... A chip azért neki is segített, tisztáztuk a tulajdonviszonyokat, igy tiszta lappal kereshetett egy rendes gazdit.

Microchip

A mikrochip egy rizsszem méret? eszköz, melyet az állat b?re alá ültetnek be. A parányi szövetbarát kapszulába egy antenna, és egy mikrochip van beépítve, mely egy 15 számjegyb?l álló egyedi kódot tárol. A mikrochip sem energiaforrást, sem mozgó alkatrészt nem tartalmaz, ezért a meghibásodása kizárható. A kapszula anyaga nem vált ki az állat szervezetében ellenreakciót, igy az a beültetés helyén - Európában a nyak bal oldala - szépen megtapad. A mikrochip önmagában nem sugároz jeleket, egy speciális leolvasó rádiójeleire válaszolva adja vissza a chipben tárolt számsort. Mivel a mikrochip nem sugároz jeleket, igy a tévhittel ellentétben nem is alkalmas az eb helyének meghatározására!
A mikrochip alkatrészei, formája, anyaga gondos fejlesztés, tesztelés eredményei, így a mikrochip meghibásodásának, sérülésének esélye nulla.

A mikrochipet egy speciálisan a chip beültetéséhez kialakított "fecskend?ben" steril csomagolásban csak állatorvos vásárolhatja meg, lévén a beültetésére kizárólag a kamara engedélyével rendelkez? állatorvos jogosult. A csomag tartalmazza a chiphez tartozó matricát is, ami az eb oltási könyvébe, útlevelébe, és a regisztrációs adatlapjára is felkerül.
A chipleolvasó 3-8 cm távolságról képes a chipet leolvasni. A legegyszer?bb tipusok csak egy szabványt olvasnak, a profi szerkezetekkel szinte minden, az állatok azonosítására bevezetett szabvány chipje leolvasható. Létezik számítógéppel összeköthet?, többezer leolvasás adatait tárolni képes leolvasó is. Az egyszer?bb típusok már 30 ezer Ft-ért beszerezhet?k.
Mikrochip leolvasóval ma már majdnem minden állatorvos rendelkezik, hisz enélkül nem tud útlevelet kiállítani sem. A korszer?en m?köd? állatvéd? szervezetek, panziók, de még kutyakozmetikák is tartanak chipleolvasót. Az európai szabvány chipek 15 jegy? számsort tartalmaznak, de minden gyártó más számtartományt használ. Vannak olyan gyártmányok, ahol a chip tartalmazza az ország kódját is, ahol forgalomba hozták, ezt az információt viszont nem minden leolvasó mutatja meg. Ennek az információnak addig nincs is jelent?sége, amíg a 15 számjegy alapján a chip megtalálható az online adatbázisok valamelyikében, és nem kell nyomozni az eb származását.

(Itt van egy-két kép) Adatbázis

A mikrochip csak egy drága pirszing lenne, ha nem lennének adatbázisok, melyek a chipben tárolt 15 jegy? számhoz hozzárendelik a tulajdonos adatait. Szerencsésebb országokban egyetlen, központi, online adatbázis létezik, mi nem tartozunk ezek közé... Magyarországon a mikrochip regisztráció nincs megfelel?en szabályozva. Addig, amíg ez a helyzet fenn áll, addig a gyártók, forgalmazók, önjelölt regisztrátorok fokozhatják a káoszt, ezzel is gátolva a mikrochip használatának elterjedését. A káosz fokozásába beszálltak azok az önkormányzatok is, amelyek a kötelez? chipezés regisztrációjára saját, helyi nyilvántartást akarnak létrehozni.
Szerencsére nincs minden veszve, de a helyzet megoldása a gazdikon múlik! A Magyar Állatorvosi Kamara rendelkezik online adatbázissal, melyhez minden veszettség oltásra jogosult állatorvos hozzáfér. Az adatbázist eredetileg az Útlevél nyilvántartásra hozták létre, tartalmazza az állat azonosítóit - mikrochip vagy tetoválás -, f? jellemz?it, az útlevél kiadásához szükséges veszettség elleni oltások adatait, és a tulajdonos adatait, tehát tökéletesen megfelel a mikrochipek nyilvántartására. Itthon ez az egyetlen online adatbázis! Azzal, hogy csak az állatorvosok (korlátozottan az önkormányzatok) férnek hozzá biztosított az adatvédelem, de biztosított az is, hogy szükség esetén belátható id?n beül információt kérjenek le, hisz ezt az állatorvos bármely internet kapcsolattal rendelekez? számítógépr?l lekérdezheti nem csak rendelési id?ben, és nem csak a rendel?jéb?l.
2006. október óta az adatbázis bárki számára elérhet? a www.petvetdata.hu címen, a mikrochip vagy az útlevél száma alapján lekérdezhet?, hogy az adott kisállat szerepel-e az adatbázisban.


Természetesen adatvédelmi okból ebben az esetben csak az állat neve és fajtája jelenik meg, de ennyib?l egyértelm?en eldönthet?, hogy a keresett állat szerepel-e az adatbázisban.

Ha a saját kutyád adatait kerested, és nem találtad meg, akkor keresd fel az állatorvosod, és regisztráltasd az ebet ha szeretnél nyugodtan aludni! Ügyelj arra, hogy mindig az érvényes címed, és telefonszámod legyen megadva! Ha még sosem ellen?rizted az adataid, akkor most tedd meg!

Ha regisztrált kutya elveszett, vagy ellopták, akkor az err?l els?ként tudomást szerz? állatorvos köteles ezt ingyen a petvetdatába megjegyzésként felvezetni, így bármelyik állatorvosnál azonnal kiderül, hogy a kutyát keresik.
Ha talált kutya chipszámára találatot jelez a rendszer, akkor kérj meg egy állatorvost, hogy keresse meg a gazdi adatait, és értesítse kinél jelentkezhet az elveszett kedvencért!

Chip beültetés


A mikrochip beültetése egy fájdalom mentes 2 perces procedúra, melyet csak az arra felhatalmazott állatorvos végezhet el. A Magyar Állatorvosi Kamara részletesen szabályozza a mikrochip beültetését a Mikrochipszabályzat-ban:
3. A mikrochip behelyezésének lépései, valamint a hozzá kapcsolódó adminisztrációs és regisztrációs feladatok

3.1. A behelyezend? mikrochip azonosító számának ellen?rzése leolvasó készülékkel.
3.2. Az állat azonosítása (faj, fajta, ivar, szín, életkor).
3.3. Általános klinikai vizsgálat.
3.4. Annak ellen?rzése, hogy az állatot korábban nem jelölték-e már meg ISO11784 szerinti mikrochippel. Az ISO11784 szabvány szerinti mikrochippel már megjelölt állatba újabb mikrochip nem helyezhet? be.
3.5. A mikrochip szakszer? bejuttatása b?r alá.
3.6. A beültetett mikrochip m?ködésének ismételt ellen?rzése a leolvasó készülékkel.
3.7. A beültetett mikrochiphez tartozó címke beragasztása vagy a mikrochip számának bevezetése az állat útlevelébe és/vagy oltási (egészségügyi) könyvébe és a mikrochip-behelyezés dátumának igazolása.
3.8. A mikrochip beültetésének és a beültetés dátumának igazolása az oltási könyvben, az állat törzskönyvén aláírással és kamarai bélyegz?vel. További címke ragasztható az állatorvos munkanaplójába és/vagy az állat adatlapjára.
3.9. A vizsgálati és egyéb (kiszállási, regisztrációs, stb.) díjak és költségek kifizettetése a tulajdonossal.
3.10. Az állattulajdonos felvilágosítása a mikrochip regisztrációjának általános szerepér?l és fontosságáról, valamint a MÁOK petvetdata rendszerébe történ? regisztráció lehet?ségének felajánlása, szorgalmazása.
3.11. A regisztrációs adatlap(ok) kitöltése, annak aláírattatása az állattulajdonossal. A tulajdonosi adatok megadásánál fontos, hogy megfelel? elérhet?ség (telefonszám) legyen megadva. A petvetdata adatlapot archiválni kell és 5 évig meg kell ?rizni. A gyártói (forgalmazói) adatlapot (ha van ilyen) igény esetén a gyártó (forgalmazó) által kijelölt adatközpontba lehet/kell továbbítani.
3.12. Amennyiben az állattulajdonos a petvetdata rendszerbe történ? regisztrációt kérte, az adatrögzítéshez írásban hozzájárult, azt megrendelte és kifizette, akkor az adatokat minél el?bb, de legkés?bb a mikrochip-behelyezést követ? 10. napig be kell juttatni a kamarai nyilvántartási rendszerbe.


Tehát a gazdinak észnél kell lennie! Az állatorvos csak akkor köteles az internetes regisztrációt elvégezni, ha azt a tulajdonos megrendelte, és kifizette. A regisztráció díja 1200 Ft+ÁFA, melyb?l a 2007.02.01 után regisztrált chipek után a kamara 600 Ft+ÁFA-t számláz ki az állatorvos felé.

A kamara által rendszeresített adatlap DOC és PDF formában is letölthet?.
Az adatlapot a gazdi el?re kitöltheti a saját és kutyája adataival, illetve a DOC változatot az állatorvos szerkesztheti, kitöltheti a saját azonosító adatait, azzal együtt kinyomtathatja, és ezzel id?t spórolhat meg. Az adatlap letölthet? a www.petvetdata.hu oldalon is.
Az adatlap kitöltése, és meg?rzése akkor is kötelez?, ha a tulajdonos nem kérte a Petvetdata regisztrációt, mert más rendszerben regisztráltat!

Mikrochip eltávolítása


A mikrochip f?vesztés terhe mellett NEM TÁVOLÍHATÓ EL, ha az az állat azonosíthatóságának megszüntetését célozza. Az az állatorvos, ki ilyen beavatkozást elvégez a kamarai engedélyével játszik. Amennyiben a chipet nem állatorvos próbálja meg eltávolítani, akkor az illet? több törvényt is megszeg, börtönbüntetéssel is számolnia kell.
A mikrochip eltávolítására csak akkor van mód, ha azzal egy nagyobb hibát korrigálnak. A chipezés kezdetén el?fordult, hogy duplán chipeztek kutyát, rossz helyre került a chip - jobb oldalra beültetett, elvándorolt -, balesetben a csontszilánkok közé beékel?dött a chip,... Ilyen esetekben elképzelhet? a chip eltávolítása, de gondoskodni kell az eb egyedi megjelölésének folyamatosságáról, a benne maradt chip regisztrációjának ellen?rzésér?l, adott esetben az új chip regisztrációjáról. Ajánlott az ilyen esetekr?l feljegyzésben tájékoztatni a kamarát a kés?bbi problémák elkerülése érdekében.
Vigyázat! Egy jobb oldalon található nem olvasható chip nem feltétlen hibás, csak nem olvasható az EU szabványt kezel? leolvasóval! Ilyen chip esetén azt ellen?rizni kell több szabványt is felismer? chipleolvasóval. Mennyibe kerül?
A mikrochip beültetés ára rendel?nként változó, függ a beültetett chip árától, az adott rendel? szolgáltatási díjaitól, és a regisztrációs díjtól. Általában 4.500 és 8.500 Ft forint között végzik a beültetést, de sok rendel?ben akciós árakat is kínálnak, pl. ha az oltásokkal együtt kéri a gazdi a chipezést.

Segítünk mérlegelni megéri-e a mikrochip az árát, példaként felsorolunk néhány árat!
Combcsont törés 35-40 ezer, medence törés, ficam 40-45 ezer, alapos bélfert?zés 10-20 ezer, nem kívánt vemhesség miatt ivartalanítás 20-30 ezer, hirdetés rádióban 5-10 ezer, büntetés ha plakátolásért elkapnak 10-30 ezer, benzin költség, kiesett munkaid?, telefon költség, stb...
Nem olcsóbb, ha gyorsan hazakerül épen, egészségesen, ha nem kell kifizetned a megtalálónak több heti tartási költséget?
Ha megengedheted magadnak ezt az egyszeri költséget, akkor kit?zhetsz egy piros pontot is... A Te kutyáddal már nem kell az állatvéd?k sz?kös kapacitását lekötni, pénzt, helyet, energiát olyan kutyákra fordíthatnak, akiknek a gazdija nem tudott a chip el?nyeir?l, vagy nem engedhette meg magának.

Kötelez? chipezés


Ez a vágyálom kategória. Kötelez? chipezést elrendelhetnek területükön az önkormányzatok, olvasható tetoválás hiányában útlevél csak mikrochippel ellátott állat részére állítható ki, illetve a hatósági megfigyelés alá vont kutyákat kötelez? chippel ellátni.
Forrás: www.m-a-x.hu

Read 2875 times